Skip to main content

Stipendie til internationale sommerskoler i USA

Sommerlejr i USA

Camp Rising Sun Alumni Association of Denmark (CRSAAD) indbyder i samarbejde med Louis August Jonas Foundation (LAJF), USA, til ophold på en international sommerlejr i Clinton cirka 150 km nord for New York City i USA. Lejrene (en for drenge+non-binære og en for piger og non-binære) varer fire uger og afholdes i perioden juni til august.

Opholdet og rejsen til USA dækkes af stipendiet og er derfor gratis.

Generelt

Sommerlejrene har til formål at fremme international forståelse og medvirke til deltagernes personlige udvikling i samarbejde med jævnaldrende med forskellig kulturel, religiøs, national og social baggrund. Ansøgerne skal i kraft af deres personlige kvaliteter kunne bidrage positivt til sommerlejrenes internationale fællesskab.

Lærere anmodes om at henlede egnede elevers opmærksomhed på stipendierne. Ansøgerne skal være 15-16 år gamle ved lejrens start.

Tidsfrister

Ansøgningsfrist for danske ansøgere: 15. februar 2024. (Fristen er forlænget til 22. februar 2024)

Der vil blive afholdt personlige interviews med udvalgte ansøgere lørdag 9. marts 2024.

Kun ansøgere, der indkaldes til interview er med i betragtning til legaterne. Alle ansøgere får dog svar senest 20. marts.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger fås hos udvælgelseskomiteen: