Sådan søger du et stipendie til Camp Rising Sun

Hvem kan søge:

 • Ansøgeren skal være født mellem 24. August, 2003 og 20. Juni, 2005. 
 • Ansøgerne skal være i stand til at deltage i det fulde program – hhv. fra 24. juni til 21. juli 2020 (pigelejren) og 29. juli til 25. august 2020 (drengelejren). Dertil kommer mindst to dage til rejse og ophold i New York City både før og efter lejrene.
 • Ansøgerne skal tale godt engelsk.
 • Ansøgeren må ikke have en tæt familierelation til tidligere Camp Rising Sun-deltagere.
 • Ansøgeren skal fysisk og psykisk være i stand til at deltage i et aktivt lejrprogram. De udvalgte deltagere vil inden deltagelse i lejren skulle fremvise en fuld lægeerklæring.

Hvad indeholder en komplet ansøgning:

 • Foto
 • Ansøgningsskema med svar på åbne spørgsmål
 • Video-fil med en besvarelse af det åbne spørgsmål nummer 1 hvis valgt.
 • Kopi af seneste karakterudskrift
 • Anbefaling fra en lærer. Anbefalingen udfyldes (gerne på dansk) på følgende link: http://www.lajf.org/camper-reference-form
 • Anbefaling fra anden voksen, som du ikke er i familie med. Anbefalingen udfyldes (gerne på dansk) på følgende link: http://www.lajf.org/camper-reference-form


Hvordan og hvornår skal ansøgningen indsendes:

 

Download Ansøgningsskemaet her

 

Udfyld anbefalingsskemaet her

 

Hvordan udfylder jeg ansøgningen:

 • Det kan tage lang tid at skrive en god ansøgning; du bør derfor begynde så tidligt som muligt.
 • Vær sikker på, du udfylder ansøgningen korrekt.
 • Du skal selv udfylde ansøgningsskemaet. Derudover skal både dine forældre og du selv underskrive ansøgningen.
 • Husk at få alle de nødvendige dele af ansøgningen med i korrekt rækkefølge.
 • Ansøgningen skal indsendes som én PDF-fil og én video-fil, vedhæftet en e-mail inden ansøgningsfristens udløb.
 • Du kan skrive på enten dansk eller engelsk.


Hvad sker der, efter ansøgningen er sendt:

 • En gruppe af tidligere danske deltagere på Camp Rising Sun vil læse alle ansøgningerne igennem og udvælge en håndfuld, der skal til interview.
 • Invitation til interview sendes i ugen op til interview. Har du ikke hørt fra os den 1. marts, betyder det at du ikke skal til interview.
 • Interviews afholdes i begyndelsen af Marts. Du vil få nærmere besked om tidspunkt og varighed efter eventuel udvælgelse hertil. 
 • Efter interviewene vil den danske udvælgelseskomite nominere to ansøgere til at skulle af sted på de to lejre.
 • De nomineredes ansøgningsskemaer vil blive sendt til LAJF i USA, som vil foretage den endelige udvælgelse.
 • Alle ansøgere vil få svar senest d. 13. marts 2020.


Hvad sker der, hvis jeg bliver valgt:

 • De danske deltagere mødes i løbet af foråret med deltagere fra sidste sæson og deres familier, så man kan høre nærmere om turen og opholdet.
 • Det er normalt, at deltagerne rejser til USA et par dage før lejrens start, hvor de vil bo hos en værtsfamilie i New York.
 • Udgifter til selve rejsen og opholdet i lejren er en del af stipendiet. Lommepenge til hele turen samt udgifter i forbindelse med ophold i New York er for egen regning.
 • Rejsen til USA betales af en dansk fond, mens opholdet i lejren og rejser i USA betales af en amerikansk fond (The Louis August Jonas Foundation). CRSAAD står for at købe flybilletterne. Den eneste udgift man selv skal afholde, er lommepenge, forsikring og lignende.
 • Du kan finde flere informationer og billeder fra lejrene her.


Hvad hvis jeg har flere spørgsmål: