Sådan søger du et stipendie til Camp Rising Sun

ANSØG HER

 

Hvem kan søge:

 • Ansøgeren skal være født mellem 24. august, 2006 og 20. juni, 2008. Vi har desværre ikke mulighed for at dispensere fra alderskravet.
 • Ansøgerne skal være i stand til at deltage i det fulde program – hhv. fra 23. juni - 21. juli 2023 for drenge og nonbinære og 26. juli - 23. august 2023 for piger og non-binære. Dertil kommer mindst to dage til rejse og ophold i New York City både før og efter lejrene.
 • Ansøgerne skal tale godt engelsk.
 • Ansøgeren må ikke have en tæt familierelation til tidligere Camp Rising Sun-deltagere.
 • Ansøgeren skal fysisk og psykisk være i stand til at deltage i et aktivt lejrprogram. De udvalgte deltagere vil inden deltagelse i lejren skulle fremvise en fuld lægeerklæring.

 

Hvad indeholder en ansøgning:

 • Foto.
 • Ansøgningsskema med svar på spørgsmål, der både er faktabaserede og mere åbne.
 • Ansøgningen indeholder også et mini-projekt.
 • Anbefaling fra en voksen, som du ikke er i familie med. Anbefalingen må gerne udfyldes på dansk.


Hvordan og hvornår skal ansøgningen indsendes:

 • Alle ansøgninger skal, som noget nyt, indsendes via Submit.Com. 
 • Informationer om ansøgningsproceduren og om, hvordan man opretter en profil på Submit.com kan findes på LAJF's hjemmeside
 • Vi skal have modtaget ansøgning og anbefaling senest 15. februar 2023. Bliv ikke forvirret over, at danske ansøgere har en senere frist end de fleste andre landes ansøgere, der er 15. januar 2023. Det skyldes vores særlige udvælgelsesprocedure, der er blevet fulgt i over 70 år.

 

Hvordan udfylder jeg ansøgningen:

 • Det kan tage lang tid at skrive en god ansøgning; du bør derfor begynde så tidligt som muligt.
 • Vær sikker på, du udfylder ansøgningen korrekt.
 • Vi foretrækker, at du udfylder ansøgningen på dansk, også selvom spørgsmålene er på engelsk. 
 • Du skal selv udfylde ansøgningsskemaet. 


Hvad sker der, efter ansøgningen er sendt:

 • En gruppe af tidligere danske deltagere på Camp Rising Sun vil læse alle ansøgningerne igennem og udvælge en håndfuld, der skal til interview.
 • Invitation til interview sendes i ugen op til interview. Har du ikke hørt fra os 1. marts 2023, betyder det, at du ikke skal til interview.
 • Interviews afholdes lørdag 4. marts 2023. 
 • Efter interviewene vil den danske udvælgelseskomité nominere to-fire ansøgere til at skulle af sted på de to lejre.
 • LAJF i USA foretager den endelige udvælgelse, men vi har god erfaring med, at de danske indstillinger bliver fulgt.
 • Alle ansøgere vil få svar senest 20. marts 2023.


Hvad sker der, hvis jeg bliver valgt:

 • De danske deltagere mødes i løbet af foråret med deltagere fra sidste sæson og deres familier, så man kan høre nærmere om turen og opholdet.
 • Det er normalt, at deltagerne rejser til USA et par dage før lejrens start, hvor de vil bo hos en værtsfamilie i New York.
 • Udgifter til selve rejsen og opholdet i lejren er en del af stipendiet. Lommepenge til hele turen samt udgifter i forbindelse med ophold i New York er for egen regning.
 • Rejsen til USA betales af en dansk fond, mens opholdet i lejren og rejser i USA betales af en amerikansk fond - The Louis August Jonas Foundation. CRSAAD står for at købe flybilletterne. Den eneste udgift man selv skal afholde, er lommepenge, forsikring og lignende.
 • Du kan finde flere informationer og billeder fra lejrene her.


Hvad hvis jeg har flere spørgsmål:

Du er velkommen til at kontakte udvælgelseskomitéen, der består af tidligere danske lejrdeltagere. Se yderligere under Kontakt Os.